Program

16 Haziran 2015 – Türk Dili Bölümü – Yunus Emre Kampüsü

08.30 – 09.00 Kayıt
09.00 – 09.15 Resmî Açılış
Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN
Anadolu Üniversitesi Rektörü

Çay Arası: 10.15 – 10.30
Öğle Yemeği Arası: 12.00 – 13.30
Çay Arası: 15.30 – 15.50

 

09.15 – 12.00      I. OTURUM (sabah)

 

13.30 – 16.50      II. OTURUM (öğle)

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fatma AÇIK
Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü

 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Emine KOLAÇ
Anadolu Üniversitesi Türk Dili Bölüm Başkanı

 

Prof. Dr. Erdoğan BOZ
Osmangazi Üniversitesi SÖZMER Müdürü
“İki Dilli Sözlükler”

 

Prof. Dr. Fatma AÇIK 
Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü
“Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kelime Bilgisi”

 

Doç. Dr. Bülent ÖZKAN
Mersin Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü
“Türkçe Üzerine Derlem Dilbilim Uygulamaları ve Dil Öğretimi”

 

Prof. Dr. Engin YILMAZ
Sakarya Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi ABD Başkanı
“Tematik Öğrenme Yaklaşımı ve Sözcük Öğretimi”

 

Doç. Dr. Hürriyet GÖKDAYI
Mersin Üniversitesi
“Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sözcük Öğretimi ve Kalıp Sözler”

 

Doç. Dr. Mustafa DURMUŞ
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Eğitim ve Yayın Daire Başkanı
“Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dilsel Girdi Sorunları Üzerine”

 

Yrd. Doç. Dr. Meliha ŞİMŞEK
Mersin Üniversitesi
“Yabancılara Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yöntemler”

 

Doç. Dr. Mustafa ALTUN  
Sakarya Üniversitesi TÖMER Müdürü
“Akademik Türkçenin Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme”

 

Yrd. Doç. Dr. Turgay SEBZECİOĞLU
Mersin Üniversitesi
“Yabancılara Dilbilgisi Öğretimi”

Yrd. Doç. Dr. Erdal ÖZCAN
Sakarya Üniversitesi TÖMER Müdür Yrd.
“İki Dillilere Türkçe Öğretimi”

 

Nursel TAN ELMAS
Yunus Emre Enstitüsü
“Yunus Emre Enstitüsünün Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Alanına Yönelik Çalışmaları”

Genel Değerlendirme: 16.50 – 17.45
Moderatör: Doç. Dr. Emine KOLAÇ – Anadolu Üniversitesi Türk Dili Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Turan KARATAŞ – Atatürk Kültür Merkezi Başkanı
Prof. Dr. Fatma AÇIK – Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü
Prof. Dr. Erdoğan BOZ – Osmangazi Üniversitesi SÖZMER Müdürü
Prof. Dr. Musa ÇİFTÇİ – Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Engin YILMAZ – Sakarya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi ABD Başkanı
İsmail DEMİRYÜREK – Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı
Türk Dil Kurumu Temsilcisi