Amaç ve Önem

Her geçen gün daha fazla ilgi gören ve dünyanın hemen her tarafında konuşulmaya başlanan Türkçenin doğru ve kurallarına uygun bir şekilde öğretilmesi zorunluluk hâline gelmiştir. Aynı zamanda bir kültür aktarım aracı olan dil öğretimi ciddiye alınması gereken, sorumluluk gerektiren bir iştir. Bu kapsamda üniversitelere, özellikle Türk dili bölümlerine ve bu bölümlerde görev yapan akademisyenlere büyük yükümlülükler düşmektedir.

Bu düşünceden hareketle yabancılara Türkçe öğretiminde çalışan akademisyenleri bir araya getirmek, güncel sorunları gündeme taşımak, çözüm önerileri sunmak, bilgi paylaşımında bulunmak amacıyla “Yabancılara Türkçe Öğretimi Çalıştayı” düzenlenecektir. Çalıştay daha sonraki yıllarda devam ettirilerek bir geleneğin de başlangıcı olacaktır. Çalıştayın devamında tarihi daha sonra belirlenecek olan “Uluslararası Yabancılara Türkçe Öğretimi Sempozyumu” düzenlenecektir.